Seyyid Eyyûb bin Sıddîk ”rahime-hullahü teâlâ”

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk Ürmevî, büyük âlimlerdendir. Îrân’ın batısında Ürmiye gölü sâhilinde Türkiye yakınındaki Ürmiye şehrindedir. Nesebi, Seyyid Eyyûb bin Sıddîk ibni Seyyid Alî bin Muhammed Bâbâ’dır. Sa’deddîn-i Kâşgarî yolundan feyz almıştır.

Türkçe (Menâkıb-ı çihâr yâr-ı güzîn)kitâbının sâhibidir. 1264 [m. 1847] de ve 1998 de İstanbulda yapılan baskıları pek güzeldir.

Contact

You can use the contact form or make a request via our e-mail address below. E-Mail: bilgi@mybelovedprophet.com

2024 My Beloved Prophet All rights reserved.